Velkommen til Vinding Vandværk A.m.b.a.

Vandets hårdhedsgrad er ca. 17 dH

Så foreligger analyserne for Chloridazon og nedbrydningsstoffer, der er ingen forekomster af stofferne i Vindingvand, se analyseresultaterne på  siden vandanalyser.

 

 

Om Vinding vandværk a.m.b.a

Vinding vandværk a.m.b.a. er et forbrugerejet selskab, der leverer vand tilforbrugere i det gamle Vinding. der er ialt 194 forbrugere. Værket drives af en generalforsamlings valgt bestyrelse bestående af 5 medlemmer, i menuen til venstre fås der yderligere oplysninger.

Om vandværket

Vinding vandværk ligger på Boeskærvej 5 hvor også vores 2 vandboringer ligger. Vandet pumpes op fra et vandførende lag, der hedder øvre Billund,det ligger fra ca. 38 meters dybde til 48 meters dybde. Det vandførende lag er beskyttet af et 25 meter tykt lag blåler.

På vandværket

På vandværket iltes og filtreres vandet bla. for jern, mangan og aggressivt kuldioxid, så vandet er friskt, klar og rent inden det sendes ud til forbrugerne, gennem vores ledningsnet der er ca. 5 km. langt.

Nyheder

Velkommen til vores nye hjemmeside. Vi arbejder løbende på at lægge informationer ind på hjemmesiden, således den er fuldt opdateret.

Forbrugerinformation 2016