Tidligere
Næste

Velkommen til Vinding Vandværk A.m.b.a.

Regler for havevanding:

Der der må vandes med en slange/sprinkler i tidsrummet kl. 20 til 22, der er datovanding, dvs. ulige hus nr. må vande på ulige datoer og lige hus nr. på lige datoer.

Om Vinding vandværk a.m.b.a

Vinding vandværk a.m.b.a. er et forbrugerejet selskab, der leverer vand til forbrugere i det gamle Vinding, selskabet er stiftet den 27. januar 1934.

Der er pr. 1-1-2023 ialt 459 betalende forbrugere. Selskabet ejes af ejerne af de tilsluttede ejendomme, som har møde og stemmeret på generalforsamlingen. Vi har fået tilslutningsbidrag og lavet ledningsnet til  ialt 465 forbrugere, som forventes at flytte ind i løbet af 2023 og 2024. 

Værket drives af en generalforsamlings valgt bestyrelse bestående af 5 medlemmer, bestyrelsesmedlemmerne er frivillige og får ingen honorar, undtagen formanden, vi opfordrer til at man møder op til generalforsamlingen og bruger sin indflydelse og eventuel stiller op til valg i bestyrelsen, i menuen til venstre fås der yderligere oplysninger.

Om vandværket

Vinding vandværk ligger på Boeskærvej 5 hvor også vores 3 vandboringer ligger. Vandet pumpes op fra et vandførende lag, der hedder øvre Billund, det ligger fra ca. 38 meters dybde til 48 meters dybde. Det vandførende lag er beskyttet af et 25 meter tykt lag blåler. Vandværket er nyrenoveret i 2014 og er et top moderne vandværk, hvor der en brugt de bedste materialer og den nyeste teknologi, og hvor der er lagt vægt på at have den bedste vandkvalitet og forsyningssikkerhed som overhoved muligt. Vandværket er opbygget med to parallelle vandbehandlingsanlæg fra boring til udpumpningsanlæg, ved eventuelt driftstop på det ene anlæg, kan det andet anlæg forsyne alle forbrugere. Desuden er der et avanceret SRO anlæg der overvåger alle parametre i vandbehandlingsprocessen og slår alarm, hvis der er noget der ikke er som det skal være.

På vandværket

På vandværket iltes og filtreres vandet bla. for jern, mangan og aggressivt kuldioxid, så vandet er friskt, klar og rent inden det sendes ud til forbrugerne, gennem vores ledningsnet der er ca. 10 km. langt.

Nyheder

Velkommen til vores hjemmeside. Vi arbejder løbende på at lægge informationer ind på hjemmesiden, således den altid er fuldt opdateret.