Driftsstatus

22-05-16 KL. 13:11, DRIFTEN ER NORMAL

Ved driftforstyrrelser kontaktes vandværkets

driftansvarlige Gert Munch Sørensen på

tlf. 30 24 94 00

 

Tilsynsrapport

 

Information om Kalkknuser