Udskiftning til ny fjernaflæselig vandmåler er afsluttet i april 2016

I februar måned 2016, nærmere bestemt uge 8 begynder vi at udskifte de eksisterende gamle mekaniske vandmålere med nye elektroniske fjernaflæselige vandmålere.

Vi har entreret med en VVS Installatør der skifter målerne. Han kontakter selv forbrugerne og udfører arbejdet i tidsrummet 16 til 20 hverdage og 9 til 14 lørdage.

Vi vil gerne opfordre til at måleren er let tilgængelig. Det tager ca. 5 til 10 minutter at afmontere den gamle måler og montere den nye måler, i dette tidsrum vil der være lukket for vandet.

Vi udskifter de gamle målere af følgende grunde:

De har nået aldersgrænsen og skal skiftes for at overholde reglerne.

Ved at installere selvaflæselige vandmålere slipper vi for at udsende selvaflæsningskort, og forbrugerne slipper for at aflæse vandmåler og aflevere aflæsningen.

Desuden slipper bestyrelsen for en del manuelt arbejde i forbindelse med udarbejdelse af årsopgørelser. De nye målere aflæses ved at man kører rundt i forsyningsområdet og indsamler måleraflæsninger elektronisk med aflæsningsudstyret, hjemme på kontoret kan aflæsningerne overføres til fakturerings programmet elektronisk, derved spares en del manuelt arbejde i forhold til tidligere og der sker ingen tastefejl m.m.

Målerne har flere overvågningsfunktioner, b.la. en lækage og rørbruds alarm. Hvis måleren ikke står stille i løbet af 24 timer, vil der komme en tekst i displayet, på vandmåleren, hvor der står “Leak”, det kan være et toilet der løber eller et lille hul i et vandrør. Hvis der kommer et større hul i et vandrør, vil der komme en tekst i displayet hvor der står ” Bust”. I begge tilfælde er det nødvendigt at finde ud af hvad årsagen er, eventuelt ved hjælp af en VVS Installatør. Desuden er der retur løbs alarm, hvis vandet løber baglæns i måleren og manipulerings alarm, og en tørløbs alarm.

Det er under alle omstændigheder en god ide at aflæse sin vandmåler en gang om måneden, og skrive resultatet ned på et skema, så man kan reagere hvis der kommer en lækage.

 

Herunder er der en kort video der viser funktionen af den nye Kamstrup Multical 21 vandmåler.