Vandspild

Vinding vandværk bestræber sig på at forsyningsledningsnettet altid er 100% iorden og tæt. Derfor overvåger vi løbende vores ledningstab for at være på forkant med udviklingen. Desuden bruger vi kun de bedste materialer når vi udskifter og anlægger nye ledninger.

Men ingen kæde er jo stærkere end det svageste led, og her kommer forbrugernes stikledninger ind i billedet.

 

Ældre ejendomme fra før først i 70 erne, har oftest en stikledning af jern. Jern ruster og det bevirker at ledningen svækkes og der måske går hul på ledningen og der opstår en lækage. Hvis det blot er et lille hul i ledningen på 2 til 4 m/m er det ikke sikkert at man som forbruger mærker noget, måske lidt mindre tryk på vandet.

 

Hvis der opstår en utæthed på en gammel jernledning hæfter ejeren/forbrugeren for betaling af det vand der løber ud mens lækagen står på

 

Et hul på 2 m/m vil på en måned give et spild på ca. 136 kbm, svarende til 1632 kbm på årsbasis, det vil give en ekstra vandregning på 17.952,- kr. Hvis hullet i ledningen er på 4 m/m giver det et spild på 640 kbm pr. måned svarende til en ekstra vandregning på 84.480,- kr.

 

Vi vil derfor kraftigt opfordre forbrugere der har en gammel stikledning af jern, til at få den trykprøvet af en VVS installatør, eller alternativt udskiftet med en ny ledning i plast kaldet PE. Hvis man ønsker at udskifte sin stikledning vil vandværket gerne informeres, da vi så vil udskifte den del der ligger i offentlig vej plus stophane.