Om Vinding Vandværk

Om Vinding vandværk a.m.b.a

Vinding vandværk a.m.b.a. er et forbrugerejet selskab, der leverer vand tilforbrugere i det gamle Vinding. der er pr. 30-12-2020 ialt 301 forbrugere. Værket drives af en generalforsamlings valgt bestyrelse bestående af 5 medlemmer, i menuen til venstre fås der yderligere oplysninger.

Om vandværket

Vinding vandværk ligger på Boeskærvej 5 hvor også vores 3 vandboringer ligger.
Vandet pumpes op fra et vandførende lag, der hedder øvre Billund, det ligger fra ca. 38 meters dybde til 48 meters dybde.
Det vandførende lag er beskyttet af et 25 meter tykt lag blåler. Vandværket er nyrenoveret i 2014 og er et top moderne vandværk, hvor der en brugt de bedste materialer og den nyeste teknologi, og hvor der er lagt vægt på at have den bedste vandkvalitet og forsyningssikkerhed som overhoved muligt.
Vandværket er opbygget med to parallelle vandbehandlingsanlæg fra boring til udpumpningsanlæg, ved eventuelt driftstop på det ene anlæg, kan det andet anlæg forsyne alle forbrugere.
Desuden er der et avanceret SRO anlæg der overvåger alle parametre i vandbehandlingsprocessen og slår alarm, hvis der er noget der ikke er som det skal være.

På vandværket

På vandværket iltes og filtreres vandet bla. for jern, mangan og aggressivt kuldioxid, så vandet er friskt, klar og rent inden det sendes ud til forbrugerne, gennem vores ledningsnet der er ca. 10 km. langt.

Nyheder

Velkommen til vores hjemmeside. Vi arbejder løbende på at lægge informationer ind på hjemmesiden, således den altid er fuldt opdateret.

Forbrugerinformation december 2020