Velkommen til Vinding Vandværk

 

I nedenstående tabel kan du se de seneste vandanalyser opdelt i datoorden med den sidst udtagne analyse øverst, desuden er der en kort kommentar om analysens type, og eventuelle bemærkning til analysen fra Vinding vandværk. For at lette overblikket har vi givet analyseresultaterne smileys, det betyder følgende:

 

 Glad smiley, vandanalysen er 100 % iorden.

Mellem smiley, analysen overholder grænseværdierne, men der er noget der skal undersøges nærmere.

 

Sur Smiley, analysen overholder ikke grænseværdien, handlingsplan iværksættes i samråd med embedslægen og kommunes miljøafdeling, alt afhænging af problemet.

 

Dato Smiley Analyserapport Bemærkninger
08-04-2020 Straksprøve A parametre Prøven er 100 % i orden
08-04-2020 Flushprøve ledningsnet mikrobiologi Prøven er 100 % i orden
22-02-2020 Mikrobiologisk kontrol Prøven er 100 % i orden

 

19-08-2019

Kontrol af org. mikroforurening  Prøven er 100 % i orden

 

06-05-2019

Boringskontrol DGU 116.1529

Chlorothalonil-amidsulfonsyre

Prøven er 100% i orden

 

06-05-2019

Boringskontrol DGU 116.1733

Chlorothalonil-amidsulfonsyre

Prøven er 100 % i orden
17-04-2019 Drikkevandskontrol linje 2 vandværk Prøven er 100 % i orden
17-04-2019 Taphane flushprøve ledningsnet Prøven er 100 % i orden
17-04-2019 Taphane straksprøve ledningsnet Prøven er 100 % i orden
15-11-2018 Taphane kontrol gruppe A Prøven er 100 % i orden
15-11-2018 Ledningsnet Prøven er 100 % i orden
18-09-2018 Pesticid analyse Prøven er 100 % i orden
26-07-2018 N,N-Dimethylsulfamid DGU nr. 116.1529 Prøven er 100 % i orden
26-07-2018 N,N-Dimethylsulfamid DGU nr. 116.1733 Prøven er 100 % i orden
26-07-2018 Behandlingskontrol afgang vandværk Prøven er 100 % i orden
14-05-2018 Taphane Prøven er 100 % i orden
14-05-2018 Ledningsnet Prøven er 100 % i orden
 09-05-2018    1,2,4- Triazol DGU nr. 116.1733  Prøven er 100 % i orden
 09-05-2018    1,2,4- Triazol DGU nr. 116.1529  Prøven er 100 % i orden
13-10-2017  Desphenyl Chloridazon DGU nr. 116. 1529  Prøven er 100 % i orden
18-09-2017 Chloridazon DGU nr. 116.1529 Prøven er 100 % i orden
18-09-2017  Chloridazon DGU nr. 116.1733  Prøven er 100 % i orden
18-09-2017 Begrænset kontrol linje 2  Prøven er 100 % i orden
 18-09-2017    Begrænset kontrol linje 1  Prøven er 100% i orden
24-03-2017 Udvidet kontrol linje 1 Prøven er 100% i orden
24-03-2017 Normal kontrol linje 2 Prøven er 100% i orden
31-01-2017   Boringsanalyse DGU nr. 116.1529 Prøven er 100% i orden
22-08-2016 Begrænset analyse,  ledningsnet linje 2 Prøven er 100% i orden
22-08-2016 Begrænset analyse, ledningsnet linje 1 Prøven er 100% i orden
01-03-2016 Linje 1 Kim 22 og 37 Prøven er 100% i orden
18-02-2016 Normal kontrol + org. mikroforurening linje 1

Mindre overskridelse på kim 22

Omprøve bestilt

18-02-2016 Udvidet kontrol linje 2  Prøven er 100% i orden
27-01-2016 Boringskontrol DGU nr. 116.1529 Prøven er 100% i orden
 23-10-2015    Udvidet drikkevand linje 1 vandværk  Prøven er 100% i orden
 23-10-2015    Udvidet drikkevand linje 2 vandværk  Prøven er 100 % i orden
 23-10-2015    Begrænset drikkevand linje 1 ledningsnet  Prøven er 100 % i orden
 23-10-2015    Begrænset drikkevand linje 2 ledningsnet  Prøven er 100 % i orden
 27-01-2016   Boringskontrol_DGU_nr__116_1529.pdf  Prøven er 100% i orden